هشدار هواشناسی- سطح زرد شماره34  

موضوع : هشدارهواشناسي سطح زرد شماره 34 مورخ 12 / 5 / 99
توصيف سامانه: وزش باد شديد و گرد و خاك
زمان شروع: بعدازظهر دوشنبه 13 / 5 / 99
نوع مخاطره: وزش باد شديد، توفان لحظه اي همراه با گرد و خاك محلي
مناطق اثر: شرق، شمال شرق و تا حدودي مركز
زمان پايان: صبح روز چهارشنبه 15 / 5 / 99
اثر مخاطره: كاهش كيفيت هوا درمناطق شرق، شمال شرق و مركز، اختلال در تردد محورهاي شرق و شمال شرق استان، آسيب به سازه هاي موقت و احتمال شكستن درختان فرسوده
توصيه: محكم نمودن سازه هاي موقتي، عدم توقف در زير درختان فرسوده، خودداري از تردد غير ضروري گروه هاي حساس در فضاي باز و ساير اقدامات پيشگيرانه

 
ایستگاه های 24 ساعته
وضعیت هوای فعلی بارش 24 ساعته
(تا 9:30 صبح)
سرعت باد رطوبت هوا دمای هوا نام ایستگاه


فرودگاه شهید بهشتی


اصفهان- ازن سنجی


داران


خور و بیابانک


کاشان


شهرضا
نمایش همه ی ایستگاه ها        نمایش  وضع هوا روی نقشه