اخطاریه هواشناسی شماره 17  

پیرو اطلاعیه شماره 19 مورخ 31/6/97 مبنی بر وقوع باد شدید و توفان لحظه‌ای به استحضار می‌رساند با توجه به تقویت ناپایداری‌ها از امروز یکشنبه مورخ 1/7/97 لغایت سه شنبه مورخ 3/7/97 شرایط باد شدید و توفان محلی در سطح استان و در نواحی مرکز، شرق، شمال و جنوب همراه با گردو خاک و کاهش دید افقی مهیاست لذا تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی مد نظر قرار گیرد.
  اطلاعیه هواشناسی شماره 18  

بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر وقوع ناپایداری‌هایی در استان از امروز ‌شنبه 31/6/97 تا دوشنبه می‌باشد. بر این اساس امروز در مناطق شمالی استان بارش‌های رگباری پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی مناطق توفان لحظه‌ای طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بر روی استان بویژه نیمه غربی و جنوبی انتظار می‌رود. در مناطق مرکز و شرق استان شرایط وقوع گردوخاک محلی و کاهش دید افقی وجود دارد.

 
ایستگاه های 24 ساعته
وضعیت هوای فعلی بارش 24 ساعته
(تا 9:30 صبح)
سرعت باد رطوبت هوا دمای هوا نام ایستگاه


فرودگاه شهید بهشتی


اصفهان- ازن سنجی


داران


خور و بیابانک


کاشان


شهرضا
نمایش همه ی ایستگاه ها        نمایش  وضع هوا روی نقشه